Reference

Ve své tlumočnické a překladatelské profesní dráze jsem doposud pracovala mimo jiné s následujícími organizacemi (řazeno chronologicky od nejčerstvější spolupráce). Pokud není uvedeno jinak, šlo o jazykovou kombinaci němčina-čeština.

 • Kreisau-Iniative e.V. (němčina-čeština, polština-čeština)
 • Institut pro průmyslový a finanční management (IPFM)
 • advokátní kancelář Motzenbäcker & Adam
 • České centrum Mnichov
 • Tandem – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
 • UMECC (angličtina-čeština)
 • Panattoni Czech Republic Development s.r.o. (angličtina-němčina)
 • Jihočeská univerzita (němčina-čeština, francouzština-čeština)
 • Hillerscha Villa gGmbH
 • Sdružení D.R.A.K.
 • Centrum občanského vzdělávání, Masarykova univerzita
 • Katedra regionální historie Technické univerzity Chemnitz
 • projekt Lanterna Futuri
 • projekt Tvůj svět zítřka
 • Antikomplex, o.s.
 • Univerzita Postupim
 • Homeless World Cup Foundation (francouzština-polština)
 • Ústav českého jazyka a komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (čeština-angličtina)
 • Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 • Collegium Bohemicum, o.p.s.
 • CVJM e.V.

Kromě toho jsem spolupracovala (nejčastěji jako jazyková lektorka, korektorka či dobrovolnice) například s následujícími organizacemi:

 • Plav, měsíčník pro světovou literaturu
 • Česká škola bez hranic Berlín
 • Česko-německé fórum mládeže
 • Elpida, o.p.s.
 • Les Amis de Vaulserre et de Trièves
 • Sprout (New York)
 • Česko-německé diskusní fórum
 • česko-německá Rada pro výměny mládeže na MŠMT
 • Fédération des APAJH
 • Česká škola bez hranic Paříž
 • Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii
 • FFakt, časopis studentů FF UK

 

Ukázky z referencí:

"Poznali jsme paní Koubovou v rámci její činnosti jako velmi spolehlivou a mimořádně kompetentní spolupracovnici. Zvláště bychom vyzdvihli její vysoké angažmá během projektů, během nichž vždy ukazovala plné nasazení a ráda přebírala úlohy překračující činnost tlumočnice. Přitom představovala vždy cennou podporu pro tým organizátorů jednotlivých částí projektu. Díky vynikajícím znalostem češtiny, němčiny, polštiny a angličtiny a pozitivnímu přístupu se jí vždy znovu dařilo navázat velmi dobrý vztah s projektovými týmy, opatrovníky skupin a účastníky z Česka, Německa, Polska i dalších zemí. Paní Koubová přitom ukázala mimořádně velkou míru interkulturní kompetence. Během příprav, během projektů i při dalších činnostech pro Kreisau-Initiative e.V. prokázala mimořádnou spolehlivost."

(Kreisau-Initiative e.V., tlumočení projektů Kreisavský model pro pokročilé, 01/2011, Kreisavský model: divadlo 12/2012, Stavění mostů 03 a 04/2013, Fit for mobility 07/2013, překlady materiálů z němčiny a z polštiny)

 

"Paní Koubová plnila svůj úkol k plné spokojenosti organizátorů i účastníků. Navzdory ztíženým podmínkám - jízda s velkou skupinou teenagerů na kole, časté emocionálně vypjaté diskuse účastníků k realizaci tématu, příp. veřejné akce účastníků - tlumočila vždy výborně. [...] Její velmi otevřená, veselá a aktivní povaha významně přispěla k všeobecné dobré náladě a tím i k úspěchu všech setkání."

(Hillersche Villa gGmbH, tlumočení projektu TridemTour 07/2012, 08/2013 a 08/2014)


"Paní Koubová pro nás tlumočila po dobu dvou dní konferenční příspěvky simultánně z češtiny a ze slovenštin do němčiny, z němčiny do češtiny a z francouzštiny do češtiny. Její profesně bezchybný výkon přispěl podstatnou měrou k hladkému průběhu akce. Velmi dobře se vyrovnala jak se značnou časovou zátěží celodenního tlumočení, tak s množstvím jazyků. Pohotově reagovala i v případě tlumočení bohaté diskuse k předneseným referátům, kde neměla žádnou oporu v psaném textu. Proto s ní budeme spolupracovat i v budoucnu a doporučujeme ji i případným dalším zájemcům o překad a tlumočení."

(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, tlumočení konference Knihy v proměnách času, 10/2014)

 

"Bakalářská práce Anny Koubové téměř ve všech ohledech převyšuje nároky kladené na podobný typ prací. Její překlad velmi náročného teoretického textu o překládání poezie Das Wort und seine Strahlung hodnotím jako vynikající. Všechna překladatelská řešení jsou promyšlená, zvolený styl je pro podobný typ esejů naprosto adekvátní; obojí dokládá diplomantčinu schopnost vysoké abstrakce a nadhledu nad textem i neobvyklé jazykové a stylistické nadání. Z překladu i komentáře je znát, že autorka nad mnohými řešeními opravdu svědomité̌ přemýšlela – místa, kde by mohla vzniknout diskuze nad zvoleným řešením, jsou doložena v komentáři."

(posudek bakalářské práce, Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 06/2013)