Výuka

Soukromě vyučuji češtinu pro děti z bilingvních/českých rodin, češtinu pro cizince a němčinu v Mnichově a jeho blízkém okolí, částečně se podílím i na výuce v České škole bez hranic Mnichov. Při výuce kladu velký důraz na mluvené slovo a na komunikaci, průběh hodiny přizpůsobuji potřebám žáka. Vedle bohatých zkušeností ze soukromé výuky jsem dříve pracovala v pražském centru pro seniory Elpida, kde jsem vedla kurzy němčiny pro začátečníky i pokročilé. Zkušenosti jsem mohla získat i v České škole bez hranic Paříž a v České škole bez hranic Berlín, kde jsem vyučovala češtinu bilingvní děti, tj. rodilé mluvčí.

 

Paní Koubová samostatně vyučovala češtinu Čechy, Němce a vícejazyčné mluvčí žijící v Berlíně. Její hlavní úloha spočívala ve zprostředkování ústních a písemných znalostí českého jazyka vícejazyčným žákům (na různých jazykových úrovních) ve věku od 5 do 11 let, ve trénování jejich čtenářských a vyjadřovacích schopností a v celkové podpoře komunikačních schopností. [...] V pozici lektorky vyvíjela individuální vyučovací koncepty optimálně přizpůsobené naší cílové skupině, připravovala jednotlivé lekce a úspěšně je uskutečňovala. [...]

Poznala jsem paní Koubovou jako vysoce kvalifikovanou pedagožku a kolegyni, která disponuje nadprůměrnými znalostmi svého mateřského jazyka, jež umí také srozumitelně zprostředkovat. Díky svým mistrným znalostem němčiny dokáže také dobře porozumět jazykovému zázemí žáků a přizpůsobit aktivity jejich potřebám. Naši žáci profitují nejen z jejího excelentního jazykového citu, ale také ze schopnosti oba jazyky srovnávat a didakticky rozdíly mezi nimi využívat.

(pracovní osvědčení z České školy bez hranic Berlín, 09/2014)