Tlumočení

Nabízím tlumočení (konsekutivní, simultánní, šušotáž) mezi češtinou a němčinou. Mezi mé další tlumočnické jazyky (pasivní, tzv. jazyky C) patří polština, angličtina a francouzština. Tlumočím na německý živnostenský list, cena se odvíjí od charakteru zakázky.

V Praze jsem vystudovala v bakalářském programu překlad a tlumočení na FF UK (obor Němčina pro mezikulturní komunikaci) v kombinaci s bohemistikou, v magisterském programu pak lingvistiku na Freie Universität Berlin. Dosavadní zkušenosti mám zejména ze setkání mládeže, vzdělávacích seminářů a konferencí k regionálním dějinám a politice, dále s literaturou, divadlem či ekonomií, ale tlumočím i obchodní jednání či přednášky.

V současném době tlumočím především na území Bavorska.

 

"Paní Koubová pro nás tlumočila po dobu dvou dní konferenční příspěvky simultánně z češtiny a ze slovenštin do němčiny, z němčiny do češtiny a z francouzštiny do češtiny. Její profesně bezchybný výkon přispěl podstatnou měrou k hladkému průběhu akce. Velmi dobře se vyrovnala jak se značnou časovou zátěží celodenního tlumočení, tak s množstvím jazyků. Pohotově reagovala i v případě tlumočení bohaté diskuse k předneseným referátům, kde neměla žádnou oporu v psaném textu. Proto s ní budeme spolupracovat i v budoucnu a doporučujeme ji i případným dalším zájemcům o překad a tlumočení."

(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, tlumočení konference Knihy v proměnách času, 10/2014)

 

"Poznali jsme paní Koubovou v rámci její činnosti jako velmi spolehlivou a mimořádně kompetentní spolupracovnici. Zvláště bychom vyzdvihli její vysoké angažmá během projektů, během nichž vždy ukazovala plné nasazení a ráda přebírala úlohy překračující činnost tlumočnice. Přitom představovala vždy cennou podporu pro tým organizátorů jednotlivých částí projektu. Díky vynikajícím znalostem češtiny, němčiny, polštiny a angličtiny a pozitivnímu přístupu se jí vždy znovu dařilo navázat velmi dobrý vztah s projektovými týmy, opatrovníky skupin a účastníky z Česka, Německa, Polska i dalších zemí. Paní Koubová přitom ukázala mimořádně velkou míru interkulturní kompetence. Během příprav, během projektů i při dalších činnostech pro Kreisau-Initiative e.V. prokázala mimořádnou spolehlivost."

(Kreisau-Initiative e.V., tlumočení projektů Kreisavský model pro pokročilé, 01/2011, Kreisavský model: divadlo 12/2012, Stavění mostů 03 a 04/2013, Fit for mobility 07/2013, překlady materiálů z němčiny a z polštiny)