Překlady

Přeložím pro vás odborné i publicistické články, smlouvy, výroční zprávy, brožury i letáky z němčiny do češtiny i z češtiny do němčiny (korektura rodilým mluvčím zajištěna). Překladatelství jsem vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v praxi působím již mnoho let. Mezi mé specializace patří lingvistika, literatura, divadlo, vzdělávání, dějiny, EU, regionální politika a marketing. Podle náročnosti textu a rychlosti dodání si účtuji mezi 250 a 500 Kč za normostranu.

Ukázky překladů: internetové stránky institutu IPFM (z němčiny do češtiny), internetové stránky firmy Altaxo (z češtiny do němčiny), internetové stránky firmy UMECC (z angličtiny do češtiny).

Překládám také literární texty. V Plavu, měsíčníku pro světovou literaturu, mi vyšly ukázky z následujících textů:

Od ledna 2013 do června 2015 jsem se zúčastnila překladatelského programu Univerzity Tübingen TransStar Europa, v jehož rámci vyšla v nakladatelství Karolinum čítanka německých textů. V překladatelské dílně pod vedením uznávaného překladatele Radovana Charváta jsem mimo jiné pracovala s texty Maji Haderlapové, Jense Petersena či Anity Albusové:

 

Pro naše internetové stránky přeložila paní Koubová texty z němčiny do češtiny. Překlady vyhotovila nanejvýš plynule, s výbornou jazykovou kompetencí a velkou pečlivostí pro jazykové detaily. Dostali jsme jako výsledek od paní Koubové velmi kvalitní texty pro českou verzi naší nové homepage. To je pro nás velmi důležité, protože se jedná o náš nový „vývěsní štít“ v České republice, pomocí něhož chceme oslovit kromě našich současných studentů také naše absolventy i budoucí studenty a podnikové partnery moderním a profesionálním způsobem. Živé a jazykově nezávadné texty jsou v této souvislosti naprostou nezbytností. Jejich působení rozhoduje o tom, jestli se našimi stránkami bude zájemce o studium MBA zabývat, nebo ne. Děkujeme paní Koubové za její excelentní práci, kterou vykonala velmi spolehlivě a s velkou profesionalitou, a těšíme se na možnou další spolupráci v budoucnu.

(Institut pro průmyslový a finanční management, Praha, překlad internetových stránek z němčiny do češtiny, 02/2015)


"Bakalářská práce Anny Koubové téměř ve všech ohledech převyšuje nároky kladené na podobný typ prací. Její překlad velmi náročného teoretického textu o překládání poezie Das Wort und seine Strahlung hodnotím jako vynikající. Všechna překladatelská řešení jsou promyšlená, zvolený styl je pro podobný typ esejů naprosto adekvátní; obojí dokládá diplomantčinu schopnost vysoké abstrakce a nadhledu nad textem i neobvyklé jazykové a stylistické nadání. Z překladu i komentáře je znát, že autorka nad mnohými řešeními opravdu svědomité̌ přemýšlela – místa, kde by mohla vzniknout diskuze nad zvoleným řešením, jsou doložena v komentáři."

(posudek bakalářské práce, Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 06/2013)