Životopis

Vzdělání

Vystudovala jsem v bakalářském programu němčinu pro mezikulturní komunikaci na Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v kombinaci s oborem český jazyk a literatura na Ústavu pro český jazyk a komunikaci a Ústavu pro českou literaturu a literární vědu tamtéž. Rok 2011/12 jsem strávila v rámci programu Erasmus na pařížské univerzitě Paris VIII Vincennes-Saint Denis, kde jsem studovala obecnou lingvistiku. Od podzimu 2013 studuji na berlínské Freie Universität lingvistický program Jazyky Evropy: Struktury a použití.

V roce 2013/14 jsem byla stipendistkou programu Studienkolleg zu Berlin, který třiceti vybraným německým i mezinárodním studentům nabízí roční finanční podporu, projektovou práci i intenzivní vzdělávací program se zastřešujícím tématem „Evropa“. Po jeho skončení jsem se stala běžnou stipendistkou Studienstiftung des deutschen Volkes, největší německé nadace podporující nadané studenty. Mezi roky 2013 až 2015 jsem zároveň stipendistkou překladatelského programu TransStar Europa, který nabízí překladatelské dílny pod vedením zkušených překladatelů i vzdělávání ke kulturnímu managementu či redakční praxi.

Profesní zkušenosti

Od ledna 2011 pracuji jako tlumočnice a překladatelka na volné noze pro mnohé vzdělávací či neziskové organizace a instituce. Již několik let také působím v redakci literárního časopisu Plav, v níž stojím jako odpovědná redaktorka za vznikem čísel ke švýcarské (03/2011), středoevropské (07-08/2011) a maďarské literatuře (09/2013). Zároveň jsem pro časopis několik textů přeložila. Pracovala jsem také jako lektorka němčiny pro skupinu začátečníků, mírně pokročilých i středně pokročilých v pražském centru pro seniory Elpida a jako učitelka češtiny pro bilingvní rodilé mluvčí v České škole bez hranic Paříž a v České škole bez hranic Berlín. Jako praktikantka jsem rok překládala pro vědeckou a kulturně-vzdělávací společnost Collegium Bohemicum a překladům se věnovala i jako pomocná vědecká síla na Ústavu českého jazyka a komunikace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Stáhnout strukturovaný životopis ve formátu PDF