Chcete, aby mělo vaše dítě umělo aspoň trochu česky číst a psát, i když nejezdíte na přezkoušení z češtiny?

Nebo jezdíte na přezkoušení, ale materiály na přípravu jsou pro vaše dítě příliš těžké a často nevhodné?

Zvu vás do klubu Čteme a píšeme česky pro rodiče dětí 6-12 let.

Klub vám nabídne materiály vhodné pro zahraniční děti a množství tipů, jak to s těmi vašimi dětmi vlastně pojmout.

Cena: zdarma na zkoušku (pět týdnů, od 15. 5. do 18. 6. 2023, očekávám ochotu poskytnout zpětnou vazbu)

Materiály přímo pro děti v zahraničí zatím existují jen velmi málo. 

Materiály z českých škol jsou příliš těžké. Učivo vychází z toho, že děti budou mít na osvojení mnohem víc času, než máme my v zahraničí, že mají lepší slovní zásobu, že dobře znají české zvyky atd.

Materiály pro děti-cizince přicházející do ČR jsou zase naopak příliš lehké (Ahoj, jmenuju se...) a vyvinuté k tomu, aby se děti co nejdříve začlenily do českého školního prostředí (zaměřují se na ovládnutí školní terminologie typu předměty atd.).

V současné době vzniká na různých místech pár učebnic, které mají tanhle nedostatek nahradit. Hurá!! 🙂 Ale vytvořit takovou komplexní učebnici trvá dlouho a rodiče (či učitelé) potřebují materiály a nápady pro tyhle naše zahraniční děti co nejdřív. Navíc formát učebnice není pro každého (spíš pro školy než pro rodiny) a některé z učebnic jsou zaměřené jen na děti, které se chystají na přezkoušení.

  • Chcete děti naučit základy psaného jazyka, abyste podpořili i mluvený jazyk?
  • Chcete se spíš zaměřovat na rozšiřování slovní zásoby než na drilování pravopisu?
  • Chcete to dělat spíš neučebnicově? Hrát si, luštit, zkoumat?

Pojďte si vyzkoušet členství v klubu!

Průvodcem vám bude český Háček.

V klubu najdete několik sekcí s materiály:

- Píšeme s Háčkem (rozšiřování slovní zásoby na základě pravopisných témat)
- Háček ve světě (čtení s luštením)
- Čteme s Háčkem (jednoduché autorské příběhy, tipy na knížky)
- Zpíváme s Háčkem (čtení a psaní s písničkami)
- Háčkovy projekty (kreativní pomůcky a inspirace na projekty)
- Háčkovy tipy pro rodiče
(tipy k výuce, odpovědi na vaše otázky)

Klub je rozdělený na čtyři úrovně a je určený pro rodiče dětí ve věku 6-12 let, které chtějí začít nebo už začaly číst a psát česky. Nezáleží na tom, zda začínáte od nuly v 6, v 8 nebo v 11. 

Pokud je vaším cílem přezkoušení, pravopisná a gramatická témata budou systematicky pokrývána pouze do 3. třídy. Ale můžete vyzkoušet, zda byste dovedli s dětmi využít klub pro opakování a upevnění látky, vybrané jevy jsou i pokročilejší.

Klub bude probíhat v členské sekcive skupině na Facebooku (kdo nemá FB, může využít jen členskou sekci), dostanete několik e-mailů, které vás upozorní na novinky. Součástí budou formuláře ke zpětné vazbě.

Klub by měl po zkušební fázi vzniknout v placené verzi dlouhodobě.

Jmenuju se Anna Paap, pocházím z Prahy. Posledních deset let žiju v Německu a mám dvě česko-německé děti narozené 2015 a 2017. Jsem vystudovaná bohemistka, překladatelka a lingvistka. 

Učila jsem v českých školách v Paříži, v Berlíně a v Mnichově. Učím v Českém centru a na Karlově univerzitě. Od roku 2019 podporuji české rodiče v zahraničí online. 

Záleží mi na tom, aby se možnosti pro rodiče i děti v zahraničí zlepšovaly.

Pokud se chcete na něco zeptat, napište mi na cesky@annapaap.cz.