Jazykové hry na cesty

Hledačka počáteční písmeno

Kartičky s obrázky ke každému písmenu české abecedy, dítě vyznačuje, co začíná na dané počáteční písmeno.

Třídění předmětů podle počtu slabik

Podložky na třídění podle počtu slabik.

Bingo s rýmy

Bingo se vzájemně se rýmujícími obrázky.

Hledačka: počet slabik

Pracovní listy na označování obrázků podle počtu slabik.

Básničky na kartičkách

Kartičky k básničkám, co postuju do skupiny na Facebook.