Látka probíraná v České škole bez hranic (tj. pravopis, významové vztahy, terminologie, rozbory vět)