Materiály pro 1. STUPEŇ

Hledačka
Počáteční písmeno

Kartičky s obrázky ke každému písmenu české abecedy, dítě vyznačuje, co začíná na dané počáteční písmeno.

Třídění předmětů podle počtu slabik

Podložky na třídění podle počtu slabik.

Bingo
s rýmy

Bingo se vzájemně
se rýmujícími obrázky.

Tichá pošta: rýmované věty

Kartičky s větami s rýmy na hraní tiché pošty.

Hledačka: Počet slabik

Pracovní listy na označování obrázků podle počtu slabik.

Změň písmeno

Kartičky na hru, kdy je potřeba dojít od jednoho slova k druhému za změny vždy jen jednoho písmena, všechna slova musí dávat smysl.

Co chybí: slovní druhy

12 kartiček ke stažení, na každé chybí vždy právě jeden slovní druh. Žák má k dispozici vždy jednu kartičku a snaží se najít chybějící slovní druh.

Co chybí: vzory podstatných jmen

Kartičky ke stažení, na každé chybí vždy právě jeden ze vzorů podstatných jmen. Žák má k dispozici vždy jednu kartičku a snaží se najít chybějící vzor. 

Větší bere: určování pádů

Hra větší bere s pády: kdo má vyšší pád, bere si i soupeřovu kartičku. Vyhrává, kdo má na konci nejvíce kartiček.

Hledačka: zvířata s tvrdým a měkkým i

Pracovní listy na zvířata s tvrdými a měkkými souhláskami a na zvířata ve vyjmenovaných slovech.

Hledačka: jídlo s tvrdým a měkkým i

Pracovní listy na jídlo s tvrdými a měkkými souhláskami a na jídlo ve vyjmenovaných slovech.