Materiály pro PŘEDŠKOLÁKY

Hledačka
Počáteční písmeno

Kartičky s obrázky ke každému písmenu české abecedy, dítě vyznačuje, co začíná na dané počáteční písmeno.

Třídění předmětů podle počtu slabik

Podložky na třídění podle počtu slabik.

Bingo
s rýmy

Bingo se vzájemně
se rýmujícími obrázky.

Hledačka: Počet slabik

Pracovní listy na označování obrázků podle počtu slabik.

Básničky na kartičkách

Kartičky k básničkám, co postuju do skupiny na Facebook.