Online aktivity

1. Čeština pro cizince

Czech for foreigners A1 | Tschechisch für Ausländer

2. Česká škola bez hranic

Látka probíraná v České škole bez hranic (tj. pravopis, významové vztahy, terminologie, rozbory vět)

3. Slovní zásoba

A1-C2 podle témat

4. Pravopis

Podle témat

5. Sametová revoluce

6. Vánoce a advent

7. Podzim

Slovní zásoba (jednoduchá, A1-A2)

Slovní zásoba (pokročilejší, B1-C1)

Pravopis a gramatika