Materiály pro 2. STUPEŇ

Přesmyčky

Anagramy, neboli smysluplné přesmyčky, na pracovních listech a na kartičkách v PDF.

Homonyma a slova mnohoznačná

Rozsáhlý seznam homonym a mnohoznačných slov v češtině a kartičky na hru s těmito slovy v PDF.

Přísloví pantomimicky

Kartičky s obraznými českými příslovími vhodnými k pantomimě.

Kolíčkování metafora a metonymie

Třídění pojmů podle metafory / metonymie.

Rčení: charakteristika člověka

Pracovní listy a kartičky na téma rčení charakterizující lidské vlastnosti.

Hry na vidy

Dva labyrinty na vid dokonavý a nedokonavý a hra "výpomoc cizojazyčnému kamarádovi".

Kolíčkování tvarů zájmena JENŽ

Určování správných tvarů zájmene jenž.

Kolíčkování počet N

Rozlišování psaní jednoho nebo dvou n uprostřed slov.

Větší bere: určování pádů

Hra větší bere s pády: kdo má vyšší pád, bere si i soupeřovu kartičku. Vyhrává, kdo má na konci nejvíce kartiček.

Co chybí: slovní druhy

12 kartiček ke stažení, na každé chybí vždy právě jeden slovní druh. Žák má k dispozici vždy jednu kartičku a snaží se najít chybějící slovní druh.

Co chybí: vzory podstatných jmen

Kartičky ke stažení, na každé chybí vždy právě jeden ze vzorů podstatných jmen. Žák má k dispozici vždy jednu kartičku a snaží se najít chybějící vzor. 

Názvy obyvatel podle kontinentů

Třízení výrazů pro obyvatele podle kontinentů.

Změň písmeno

Kartičky na hru, kdy je potřeba dojít od jednoho slova k druhému za změny vždy jen jednoho písmena, všechna slova musí dávat smysl.

Hledačka: výjimky u měkkých a tvrdých souhlásek

Pracovní listy na výjimky u cizích slov z hlediska měkkých a tvrdých souhlásek.