Individuální konzultace

Pokud potřebujete poradit ohledně vícejazyčné výchovy nebo učení češtiny dětí v zahraničí, můžete využít možnosti individuální konzultace.

 

Cena je 800 Kč nebo 30 eur za hodinu.

 

Půlhodinovou konzultaci objednávejte jen na drobnější dotazy, na komplexnější situaci obvykle nevystačuje.

 

Konzultuji v následující časy (český čas):

- ráno (5-7)

- pracovní dny dopoledne (8.30-12.30)

- večer (20-23)

 

Do objednávky napište preferovaný čas a den a předběžně popište, co chcete konzultovat. Ozvu se vám s nabídkou nejbližšího volného termínu.

 

Konzultace mohou po dohodě proběhnout i německy či anglicky. 

 

Konzultace probíhají do velké míry formou koučinku: vy znáte svoji situaci nejlépe a já vás otázkami navedu k vhodnému řešení. 

S čím vám dovedu poradit:

  • Jakou zvolit strategii pro vícejazyčnou výchovu v naší rodině?
  • Nedovedu mluvit na dítě tolik česky, kolik bych ráda. Co s tím?
  • Dítě česky rozumí, ale nemluví. Co s tím?
  • Dítě češtinu odmítá. Nechce, abych na něj česky mluvil/a. Mám přestat?
  • Jak řešit rozpory v rodině vznikající kvůli vícejazyčné výchově?
  • Jak co nejlépe podpořit češtinu u dětí s jiným dominantním jazykem?
  • Jak začít s češtinou od nuly, i když dítě už má 3 roky / 10 let?
  • Kdy a jak začít v našem případě s psaním a čtením česky?
  • Co mám učit dítě z českého pravopisu a gramatiky, když máme minimum času?
  • Jak řešit konkrétní jazykové nedostatky v češtině dítěte? Např. špatně skloňuje, neumí používat vidy.

Jaké mám zkušenosti:

Vystudovala jsem český jazyk a literaturu a lingvistiku v Praze, Paříži a Berlíně (M.A.).

Učila jsem v České škole bez hranic Paříž a dělala chůvu v pařížských česko-francouzských rodinách. Učila jsem na českých školách v Berlíně a Mnichově, doučovala v několika českých rodinách v Německu.

Sama mám dvě česko-německojazyčné děti (2015 a 2017).

Od roku 2019 vedu projekt Mluvím taky česky. Píšu blog, radím rodičům na sociálních sítích a vytvářím materiály pro české děti v zahraničí. Pořádám přednášky a workshopy pro rodiče na českých školách v zahraničí.

Vyučuji v Českém centru v Mnichově češtinu pro dospělé, kteří vyrostli vícejazyčně. Na FFUK v Praze vedu pravidelně pro bohemisty seminář Čeština u dětí žijících v zahraničí.

Zapojuji se do projektů Moje česká škola, Průvodce vícejazyčnou výchovou a dalších. Jsem členka Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.

Objednávka: