Anna Paap, M.A. (roz. Koubová)

1. 8. 1990, Praha

Kontakt: cesky@annapaap.cz
Telefonicky: +49 15759252055 (sms či whatsapp)

Co jsem studovala:

- magisterské studium na Freie Universität Berlin v oboru jazykovědy (Sprachwissenschaft), zakončeno M.A., celková známka 1,2, diplomová práce na téma Verbale Lehnprägung im deutsch-tschechischen Sprachkontakt am Beispiel der Verben mit über- und pře-.

- bakalářské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oborech Český jazyk a literatura, Němčina pro mezikulturní komunikaci

- roční výměnný pobyt Erasmus na Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis v oboru Obecná jazykověd (Sciences du langage)

Pro koho jsem pracovala jako učitelka češtiny a němčiny:

- České centrum Mnichov (kurzy pro dospělé A1–C1)
- konverzační víkendy češtiny v Mnichově (pro dospělé A2–B2)
- Česká škola bez hranic Mnichov (7. třída, 8. třída, školka)
- Mateřídouška Berlín (projektové vyučování)
- Česká škola bez hranic Paříž (2. třída, 3. třída, školka, jesle)
- vzdělávací centrum pro seniory Elpida v Praze (kurzy němčiny pro seniory, začátečníci–pokročilí)
a mnoho soukromých klientů

Pro koho jsem pracovala jako překladatelka a tlumočnice:

- Ústav pro studium totalitních režimů
- překladatelé a tlumočníci Cantoria
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
- Antikomplex z.s.
- České centrum Mnichov
- Kreisau-Initiative Berlin e.V.
- CVJM Lebensraum e.V.
- Technická univerzita Chemnitz
- Univerzita Postupim
- Univerzita Karlova
- EJB Weimar
- občanské sdružení D.R.A.K.
- UMECC (Steel and Iron Castings)
- Institut pro průmyslový a finanční management
- Collegium Bohemicum, o.p.s.
- časopis Plav
a další

Na čem jsem se podílela:

 

Jazykové hry na cesty
(autorství)

Lehnprägungen im Tschechischen und Sorbischen (spoluautorství)

Afghánistán. Mnichov. Já. (překlad)

Rozdělené vzpomínky (překlad)

Plav 09/2018: Nuda.
(odpovědná redaktorka)

Plav 11/2017: Na železné dráze (odpovědná redaktorka)

Plav 9/2015: Německé verše pro 21. století (odpovědná redaktorka)

Plav 6–7/2015: Srdečné pozdravy z Jidišlandu (odpovědná redaktorka)

Plav 8/2013: Magyarország (odpovědná redaktorka)

Kde jsem se ještě vzdělávala:

- kurzy Kritického myšlení, např. Tvořivé psaní, Čteme nečtenářům
- kurzy pro učitele češtiny, např. metodické sympozium Českých center (ÚJOP), AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník, Mezioborové vztahy ve výuce češtiny (Týden češtiny ve světě), Jak na Cíle udržitelného rozvoje ve výuce (ARPOK)
- kurzy online marketingu, např. Podnikání z pláže, Jak otextovat web
- kurzy pro rodiče, např. Nevýchova
- stipendium nadace Studienstiftung des deutschen Volkes (vč. účasti na letní akademii)
- stipendium projektu TransStar Europa (tříletý překladatelský projekt)
- stipendium Studienkolleg zu Berlin
- dílny na Šrámkově Sobotce
- Výmarské letní kurzy

Kde jsem dobrovolničila:

- sdružení rodičů Elterninitiative Kindergarten Neubiberg e.V.
- dobrovolní hasiči FF Unterbiberg
- členka Česko-německého diskusního fóra
- členka česko-německé Rady pro výměny mládeže na MŠMT
- členka, mluvčí, koordinátorka Česko-německého fóra mládeže
- doprovod skupin s kognitivním postižením, Sprout, New York, USA
- animátorka a pečovatelka na pobytech osob s těžkým fyzickým postižením v Ermitage Jean Reboul, St-Maurice-en-Trieves, Francie
- doprovod polského týmu na MS ve fotbale osob bez domova v Paříži

Co umím a co mě zajímá:

- jazyky: čeština (mateřský), němčina (C2, Goethe-Zertifikat C2), angličtina (C1, TOEFL), francouzština (C1, DALF C1), dříve i: polština, španělština, ruština, spisovná arabština, maďarština, latina, stará řečtina, stará hebrejština
- zájmy: jazyky a komunikace, bilingvní výchova, metodika vzdělávání, česko-německé vztahy, česko-německá historie, aktuální dění, lidská práva, literatura, cestování
- sport: běh (USK Praha, MTV München), triatlon, fotbal (SK Slavia Praha, TJ Baník Mořina, Paris Université Klub, FC Internationale, MSV Bajuwaren), skaut, výlety v horách, lezení