Jak naučit děti měsíce v roce hravě

Čeština nepřijala latinské názvy měsíců v roce a má pro ně tak, podobně jako třeba polština nebo chorvatština, krásná obrazná pojmenování. I když mi slovenští kamarádi rozumí všechno, u měsíců se vždycky ujistí: myslíš júl, viď.

V článku uvádím hned několik způsobů a her do rodiny nebo do skupiny, jak naučit dítě měsíce v roce, ať je už umí v jiném jazyce, nebo je ještě vůbec neovládají. Zpočátku budu mluvit spíš o menších dětech, najdete zde ale i dost materiálů i pro větší děti.

Plánovat spolu s dětmi

Úplně nejjednodušším způsobem, jak naučit dítě měsíce, je používat jejich názvy v běžném životě a plánování už klidně úplně odmala. V srpnu pojedeme k moři. Narozeniny budeš mít až v létě, v červenci. Už začíná prosinec, ke konci prosince už budou Vánoce.

Pro děti je snazší uchopit čas podle ročních období, změny v přírodě vnímají na vlastní kůži, a je jasné, že rodiče používají pro vzdálenější skutečnosti v hovoru s dítětem spíš jaro, léto, podzim nebo zimu.

Když však jde o konkrétní událost zařaditelnou do měsíce, uvádím ho vždycky se svými dětmi už odmala. Děti tak mají šanci snadněji pochopit, že je to systém, podle kterého se lidé v čase také orientují a budou do něj chtít z vlastní vůle proniknout.

Můžeme děti taky už odmala zapojovat do otáčení kalendáře v domě – dneska začal nový měsíc, podívej, musíme otočit stránku. My máme třeba jeden vlastně utvořený narozeninový (s fotkami blízkých lidí, co mají ten měsíc narozeniny), který děti pečlivě sledují. Nebo je můžeme zapojit do utváření fotokalendářů pro přátele.

Zapojovat knížky, písničky

Už pro malé děti existují obrázkové knížky s výjevy ze dvanácti měsíců: u nás je oblíbená například kniha polské autorky Emilie Dziubak Rok v lese (v edici vyšly i Rok na statku a Rok ve školce). Při každém prohlížení můžete s dítětem probírat, jak se ten daný měsíc příroda proměňuje.

Rok v lese od Emilie Dziubak

Tak od čtyř let může mít velký úspěch i Skřítek Rozekvítek, který provází čtenáře každý měsíc přírodou v delších textech s bohatou slovní zásobou. U nás jsme zavedli tradici, že si příslušnou kapitolu vždycky čteme na začátku měsíce.

Skřítek Rozekvítek od Hany Primusové

Další možností jsou knížky, v nichž jsou pohádky na celý rok vždy i s datumem. My doma využíváme ještě jednu z mého dětství (366 pohádek na dobrou noc).

Pokud bydlíte v jiných klimatických podmínkách, je pro děti samozřejmě práce s podobnými knížkami náročnější, protože nezobrazuje realitu, v níž žijí. Můžete při jejich četbě srovnávat, že tady je to jinak, a povídat si, jaké je to teď asi (např. u babičky) v Česku.

Známá pohádka O dvanácti měsíčkách je i k dispozici jako audiokniha při Čtení do ouška v České televizi nebo na Youtube.

O dvanácti měsíčkách zpívají i Svěrák a Uhlíř, ti mají k dispozici i písničky Zářínebo Prosinec.

Hry s kartičkami

Moje dcera začíná pronikat do fenoménu měsíců hlavně díky narozeninám, u nich používá měsíce (v necelých čtyřech) aktivně: ten má v srpnu, ta má v březnu. Akorát jí dělá ještě trochu problémy pochopit, že její brácha má narozeniny (o měsíc) dřív než ona: Vždyť je mladší, tak jak to, že má narozeniny dřív!

Spontánně jsem se jí to pokusila vysvětlit za pomoci lepicí pásky. Rok se opakuje od ledna do prosince, ty ses narodila dřív v čase, ale on dřív v roce.

Čtyři roky mojí starší dcery a dva jejího mladšího bráchy

Dole pod článkem najdete ke stažení několik dokumentů, mimo jiné třísložkové kartičky s měsíci. U názvu měsíce je vždycky přibližný obraz přírody nebo typické události v danou dobu (v ČR), vytvořila jsem dvě varianty (s malými písmeny a s velkými písmeny).

Můžete je vytisknout dvakrát (příp. zalaminovat), jednou rozstříhat tak, že bude obrázek a popis nerozstřižený pohromadě, jednou tak, že bude obrázek a popisek zvlášť.

Můžete s nimi pracovat na mnoho různých způsobů, např. takto:

Přiřazování shodných obrázků a popisků

Rozložíte kartičky s obrázkem i popiskem, jak jdou v řadě za sebou, na zem. Přečete dítěti názvy dvanácti měsíců. Pak necháte dítě, aby k nim přiřadilo kartičky jen s obrázky tak, aby si obrázky odpovídaly. Potom může zkusit přiřadit i popisky (jde i tehdy, když dítě ještě neumí číst, pozná to podle vizuální podoby).

Můžete je zkoušet řadit chronologicky za sebou. Nejprve např. necháme řadu a jen z ní vyndáme pár měsíců, které dítě doplňuje (napoprvé např. z každého ročního období jeden, tak, aby se mohlo řídit podle obrázků, později víc).

Pokud máte ještě hodně malé děti (cca do čtyř let), doporučuju vzít si na začátek jen tři měsíce, např. ten současný, předešlý a následující. Dítě seznámit s tím, jak se jmenují a jak se během nich mění příroda nebo jaké významné události během nich nastávají. Pak můžou také zkoušet s menším počtem přiřazovací nebo řadící aktivity.

Měsíce rozdělené podle ročních období

Můžete postupně zkoušet různé kategorizace: které měsíce jsou jarní, letní, v kterých měsících má narozeniny někdo z rodiny? U starších můžete zkusit např. které měsíce jsou krátké, které dlouhé.

Můžete jim ukázat, že je na to pomůcka dvou pěstí vedle sebe – kloub vždy označuje dlouhý měsíc, jamka vždy krátký měsíc.

V dokumentech naleznete i prázdnou šablonu ve wordu, do níž můžete vložit obrázky vašich kamarádů nebo členů rodiny, kteří mají v daném měsíci narozeniny, s nimiž můžete pracovat podobně jako výše (přiřazovat k sobě text a obrázek, seřazovat chronologicky, rozdělovat, kdo má narozeniny v zimě, na jaře atd.).

Stačí vždy kliknout na obrázek pravým tlačítkem, vybrat „vyměnit obrázek“ a vložit fotku z vašeho počítače.

Kromě toho jsem vytvořila dokument, kde jsou na kartičkách obrázky související s původem jmen. Část z nich je dětem jasná a blízká i dnes (leden od ledu, květen od květu), část už tak jasná není (a například na prosinci se neshodnou ani jazykovědci).

Měsíce i s etymologií

Můžete tak poukázat na souvislosti názvů měsíců a dějů v přírodě. Dětem stojí za to i prozradit, že je to relativní. V polštině znamená kwiecień duben a v chorvatštině zas znamená srpanj červenec a jejich listopad náš říjen.

Pokud děti raději pracují s něčím uchopitelnějším než jsou kartičky, můžete napsat jména měsíců třeba na kostičky od lega a pak trénovat řazení.

Níže najdete ke stažení také hru „Co chybí?“ s 12 kartičkami, kde je vždy jedenáct měsíců a děti musí najít ten, co chybí.

Který měsíc chybí?

Jde hrát například i jako soutěž dvou dětí/týmů proti sobě. Obě děti mají stejný počet karte a ten, kdo najde na své kartě chybějící měsíc jako první, dává svoji kartu naspod balíčku protihráče. Kdo se první zbaví všech karet, vyhrál. Ale vlastně vyhráli všichni, protože pak už názvy měsíců stěží zapomenou…

Pro starší děti přikládám i dokument seřazování pranostik, kde jsou tři cvičení. Dokument je potřeba vytisknout a rozstříhat. Děti dostanou 12 kartiček s textem a jejich úkolem je seřadit, jak jdou v kalendářním roce za sebou.

V prvních dvou případech jde vlastně jen o čtení s porozuměním kombinované se znalostí pořadí měsíců, protože měsíc je v textu vždy uveden. Ve třetí případě je potřeba zapojit znalosti a odhad, protože je uveden vždy jen určitý svatý (bez nápovědného data), který má svátek v daném měsíci, a souvislost s počasím / ročním obdobím.

Hry bez pomůcek

Kromě her s kartičkami můžeme, když už děti názvy měsíců znají a začínají se v nich pomalu orientovat, hrát na upevnění názvů a pořadí měsíců i hry bez pomůcek.

Na přeskáčku: Můžeme říkat například měsíce, jak jdou za sebou, s dítětem na přeskáčku. Já leden, pak dítě, já březen, pak dítě. Anebo já všechny dlouhé, ty všechny krátké, nebo v docela jiném rytmu.

Hádanky podle popisu: Můžeme nechat hádat dítě podle jednoduchého popisu: Jaký jsem měsíc? Jsem měsíc na přelomu zimy a jara, začínají ve mně pomalu kvést květiny a občas jsou dokonce za mě už i Velikonoce.

Hádanky podle klíčových slov: Můžeme nechat hádat dítě podle tří klíčových slov: dýně, Halloween, máma (která má v říjnu narozeniny).

Kdy mám narozeniny? Můžeme si zahrát hádací hru: Kdy mám narozeniny? Jeden si myslí (např. v listopadu), druzí se ptají, on odpovídá ano/ne. Máš narozeniny v létě? Ne. Na podzim? Ano. Začínají děti chodit v tvém měsíci do školy? Ne.

Je smysluplné předem se dohodnout, kam se počítají přelomové měsíce (březen, červen, září, prosinec), a taky, že se konkrétní měsíc smí hádat, až když si je člověk jistý (ne postupně vyzkoušet všechny z daného ročního období).

Seřadit se podle narozenin (ve skupině od 5 dětí): Můžeme na zem nalepit čáru z lepící pásky (jde i bez ní) a určit, kde je začátek (leden), kde konec (prosinec). Děti se pak musí domluvou seřadit podle data narozenin od ledna až do prosince.

Tleskací hra (ve skupině 6-12 dětí): Každý si vybere jeden měsíc (každý jeden, je fuk, když nejsou obsazené všechny). Všichni sedí a tleskají ve stejném rytmu (2 x do stehen, 2 x ruce o sebe).

Jeden začne. Při tlesknutí do stehen říká vlastní měsíc (březen, březen), při tlesknutí rukou o sebe měsíc někoho jiného (říjen, říjen). Vyvolaný hráč musí pokračovat bez porušení rytmu (říjen, říjen, červenec, červenec).

Po zkušebním kole (nebo několika kolech) se může hrát na vypadávání – kdo to zkazí, nehraje.

Hlavní je zájem

Pokud se je nemusí dítě zrovna naučit jako úkol do školy do příštího týdne, počkala bych vždycky, až když projeví zájem samo se je naučit. Zájem můžete podnítit (používáním názvů měsíců, společným vytvářením kalendářů atp. viz výše), ale vyčkejte, až se dítě bude o měsíce skutečně zajímat – pak se je ostatně také naučí mnohem rychleji.

Ke stažení

Měsíce – třísložkové karty (PDF)

Narozeniny v měsíci – šablona (word)

Měsíce podle původu – třísložkové karty (PDF)

Měsíce – pranostiky (PDF)

Měsíce – co chybí (PDF)

Tagy:
Anna Paap
Jsem z Prahy, ale žiju v Mnichově. Svoje děti vychovávám česky a pomáhám k tomu i dalším českým rodičům žijícím v zahraničí. Ukazuju jim, jak můžou motivovat děti k používání češtiny, zlepšovat jejich vyjadřovací schopnosti a přitom upevňovat vzájemný vztah. Více o mně se dočtete tady.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů