Jazykové hry dopomáhají nejmenším dětem osvojit si minoritní jazyk - češtinu -  přirozenou a hravou formou, prožívat pozitivní emoce ve vztahu k jazyku i ke spoluhráčům. Větším dětem, které už zároveň navštěvují školu v zahraničí, pak mohou výuku češtiny odlehčit a zpestřit.

Na cestách je ideální čas pro jazykové hraní! Dlouhé přesuny představují dobrou příležitost, kdy se pustit do slovních, paměťových nebo postřehových her. Inspirujte se souborem s více než 180 hrami na cesty bez pomůcek.