Přejímky z cizích jazyků

Odkud pochází slovo guláš? A odkud čaj, káva nebo alkohol?

Slova přejatá prostupují náš jazyk skrz na skrz. Některá se dají lépe odhalit (například snowboard z angličtiny), o některých bychom už třeba na první pohled ani neřekli, že jsou přejatá (například anděl z řečtiny přes němčinu).

Přejímání slov je jedním ze čtyř způsobů obohacování slovní zásoby vedle tvoření nových slov, přenášení významu a spojování slov do sousloví, s nimiž se děti v hodinách českého jazyka seznamují. Představím vám dvě aktivity (já je dělala se sedmáky), které jsme si s přejatými slovy zkusili: bingo a třízení slov.

Bingo na slova přejatá

Po úvodu k obohacování slovní zásoby a slovům přejatým jsem ukázala na tabuli, kde jsem měla předem napsáno 24 slov:

apoštol, autor, bageta, cibule, cyklistika, džíny, fotbal, fotografie, chemie, chobot, internet,
literatura, malovat, matematika, móda, mrož, republika, román, rytmus, šunka, talíř, vesmír,
víkend, vodka

Vysvětlila jsem žákům, že každé z těchto slov má původ v jednom z šesti jazyků, které máme na hrací kostce: v angličtině, francouzštině, němčině, ruštině, řečtině nebo latině. Rozdělili se do týmů po dvou až třech žácích (což není nutné, může být i každý sám) a namalovali si do sešitu tabulku na bingo 3×3. Z 24 slov na tabuli si vybrali libovolných 9 a zapsali si je do tabulky. Potom jsme házeli kostkou, a když padla např. angličtina, mohly si děti škrtnout v tabulce jedno slovo, které pochází z angličtiny.

Pokud nedisponujete podobnou hrací kostkou, do které se dají vkládat obrázky, můžete buď házet normální kostkou s čísly a určit pro každý jazyk číslo (někde viditelně, např. 1 angličtina, 2 – němčina atd.), anebo šest názvů jazyků na papírcích namísto házení losovat. Kartičky do kostky / na losování najdete ke stažení na konci článku.

Z počátku samozřejmě děti nevěděly, co je z čeho, tak jsme společně hledali. Padla angličtina a děti se ptaly: co pochází z angličtiny? Společně jsme identifikovali fotbal, džíny, internet, víkend. Jedno z těchto slov, pokud ho v tabulce měly, si tak děti mohly škrtnout. Jazyky se opakovaly a děti se postupně přestaly ptát, zapamatovaly si, co je z kterého jazyka a co musí padnout, aby měly blíž k výhře: kdo má první vše přeškrtané, vyhrál.

Správné řešení původu slov je následující:

angličtina: fotbal, džíny, internet, víkend
němčina: cibule, malovat, šunka, talíř
francouzština: bageta, román, móda, cyklistika
ruština: vesmír, mrož, chobot, vodka
latina: autor, literatura, republika, apoštol
řečtina: chemie, matematika, rytmus, fotografie

Je dobré zmínit, že ne vždy se dostane slovo z původního jazyka přímou cestou do češtiny, někdy jsme ho např. převzali až z němčiny, která ho ovšem převzala z latiny. Tato hra cílí na seznámení s původem slova, ne na původ přejímky, stejně tak i hra následující:

Třízení slov podle původu z 16 jazyků

Následující cvičení můžou děti dělat ve větších týmech (u nás byl jen jeden po pěti): připravila jsem si kartičky 16 jazyků a 32 slovíček, děti zkusily přiřadit, která dvě slova pochází z kterého jazyka. Není to vždy úplně jednoduché (možná ani pro dospělé), ale velkou část mají děti šanci odhadnout, diskuse v týmu a různé znalosti mohou určitě přispět k přiblížení se ke správnému výsledku.

Na konci dokumentu najdete ke stažení soubor s kartičkami i se správným řešením.

U této příležitosti jsem dětem i na příkladu slova čaj/tea vysvětlila, jak se může šířit slovo napříč kulturami a jazyky. Asi víte, že skoro ve všech jazycích se používá buď označení podobné tea/tee atd. anebo naopak čaj. Slovo tea se šířilo mořeplaveckou cestou, slovo čaj naopak po pevnině (Hedvábnou stezkou a pak dál). Vybrala jsem si k tomu mapu tady.

TADY najdete aktivitu na třídění slov z 16 jazyků.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů