Kde se mohou české děti učit v zahraničí česky?

Poslední dobou jako by se roztrhl pytel s možnostmi, které rodiče v zahraničí mají. I díky koronaviru a tomu, že se učitelé i žáci naučili skokově pracovat s online nástroji, je dnes mnoho alternativ, z kterých mohou rodiny v zahraničí volit, když chtějí, aby se jejich děti naučily česky číst a psát.

Základní možnosti jsou v podstatě čtyři: skupinová výuka naživo, skupinová výuka online, individuální výuka naživo nebo individuální výuka online.

Naživo ve skupině: české školy v regionech

Různě po světě existuje už přes sto českých škol, které fungují především ve městech a v regionech, kde je velká anebo tradiční komunita Čechů. Několik desítek je jich především v Evropě, v USA a Kanadě, ale nemálo je jich i např. na Novém Zélandě.

Ne všechny české školy jsou stejné, a pokud rodiče v blízkosti českou školu mají, je potřeba, aby si zjistili, jaké jsou cíle výuky v té jejich škole, a promysleli, zda s nimi souzní.

České školy bez hranic

Česká škola bez hranic (ČŠBH), kterou založila v roce 2003 v Paříži Lucie Boucher-Slavík, a dnes k ní patří osm škol v Evropě (kromě Paříže ještě Londýn, Brusel, Rhein-Main, Drážďany, Mnichov, Curych a Ženeva) a mnoho škol partnerských, usiluje o to být srovnatelným vzdělavatelem jako české školy v Česku.

Děti se tady učí podle osnov a učebnic uznaných MŠMT, tedy nejen rozumět, mluvit, číst, psát, ale také terminologii slovních druhů, větných členů atd. Kromě toho bývá součástí i výuka prvouky a vlastivědy, od druhého stupně českého dějepisu a zeměpisu.

výuka v ČŠBH Mnichov

Tyto školy pořádají často samy přezkoušení žáků. Pokud mají smlouvu s MŠMT (o kterou většina z nich usiluje, současný seznam zde), mohou i samy vydávat osvědčení, na základě kterého žák dostane v kmenové škole v ČR vysvědčení, aniž by musel konat další zkoušky. Pokud se rodina vrátí do ČR, může tak dítě automaticky pokračovat v dalším ročníku.

Aby školy splnily podmínky MŠMT, musí splnit určitý počet hodin, proto bývá výuka na ČŠBH často každý týden (sobotní vyučování). Jsou i školy, které nepatří přímo pod hlavičku ČŠBH, přesto pro ně platí výše popsaná kritéria (Okénko v Londýně, školy v Madridu, Římě, Řezně a další).

Víkendové české školy

Kromě Českých škol bez hranic existuje mnoho desítek jiných víkendových škol, které učí podle vlastních pravidel a možností, některé jednou za dva týdny, některé jednou měsíčně, některé spíš češtinu pro cizince, některé číst a psát, ale ne do podrobna, některé kladou důraz na komunikaci, schopnost se dorozumět, porozumět psanému textu. Některé ani neučí o víkendu, ale jako kroužek odpoledne / večer během týdne.

Každým rokem některé zanikají a některé přibývají, tady jsem vytvořila přehledovou mapu, která nicméně nemusí být nutně stoprocentně aktuální. Pro Severní Ameriku existuje také podrobný přehled na stránkách českých škol v Americe.

Evropské školy

V několika městech, kde sídlí evropské instituce, existují i evropské školy určené pro děti zaměstnanců evropských institucí, případně dalších smluvních partnerů (většinou tam můžou i jiní  žáci, ale jen za celkem drahé školné).

Českou sekci, kdy mají žáci předměty v češtině, má Brusel III a Lucemburk (tam je pouze 1. stupeň). V ostatních Evropských školách (např. Frankfurt, Karslruhe, Mnichov, Varese, Alicante) jsou čeští žáci v mezinárodní sekci a je jim zajištěna dodatečná výuka češtiny v rámci školy. Na určitých místech existují i další školy při velkých institucích, které zajistí dětem svých zaměstnanců výuku češtiny, jak skupinovou, je-li jich víc, tak i individuální, je-li žák pouze jeden.

Krajanští učitelé a tradiční komunity

Do tradičních krajanských komunit (Rumunsko, Ukrajina, Srbsko, jižní Amerika a další – přehled tady) vysílá Česká republika krajanské učitele, kteří se starají o rozvoj češtiny místních dětí i dospělých. Někde je to spíš jen kroužek češtiny pro cizince pro několikátou generaci (Argentina), jinde je to pevná součást školního vyučování (Rumunsko).

Zvláštním případem je Chorvatsko, kde je čeština uznaným menšinovým jazykem. Vyučuje se tak jako všechny ostatní menšinové jazyky v tzv. modelech A (všechny předměty ve škole česky, např. v Daruvaru), B (některé předměty česky, některé chorvatsky) a C (čeština a česká kultura spíš jako kroužek).

Výuka na místní škole

V některých státech, vím třeba o Rakousku nebo o některých spolkových zemích Německa (Hesensko), nabízí základní školy žákům s jiným mateřským jazykem i dodatečné vyučování psaní a čtení v tomto mateřském jazyce v rámci školy. Je to většinou vázané na nějaké podmínky (v Rakousku např. musí být určitý minimální počet žáků se zájmem o daný jazyk).

Je dobré se o těchto možnostech na místní škole / v okrese informovat: i když zrovna čeština není v nabídce, je dobré podat žádost, a pokud se najdou další žáci / učitel, je možné, že se podaří výuku češtiny iniciovat.

Naživo individuálně: s rodičem nebo s učitelem

Velmi častý způsob, ke kterému se rodiny v zahraničí uchylují, bývá domácí vyučování s rodičem, často za podpory kmenové školy v ČR.

skládání abecedy v domácím prostředí

Pokud rodiče chtějí udržet češtinu dětí, ale nemají v okolí žádnou jinou možnost nebo jim nevyhovuje, přebírají tak roli učitele. Úloha to není docela snadná, zvlášť pokud rodič nemá žádné pedagogické vzdělání nebo zkušenosti a neví, za jaký konec to uchopit.

Ať už rodiče chtějí nechat děti přezkušovat v ČR, nebo nechtějí, mohou se zapsat v ČR na kmenovou školu, která by jim měla poskytnout podporu v podobě učebnic, konzultací či dokonce podpůrného e-learningu (například ZŠ Březová, známá tím, že se specializuje na domškoláky).

Pokud se rodič na učení necítí, ale chce, aby probíhalo pokud možno naživo a v místě bydliště, je samozřejmě možnost se obrátit na nějakého českého studenta nebo českou učitelku v okolí bydliště (protože dneska už jsou Češi skutečně leckde). Často také děti berou cizího učitele jako větší autoritu nebo s ním dokonce spíš komunikují – na rozdíl od rodiče – česky.

Online ve skupině: Krajánek ve světě a Skotsko

A dostávám se k on-line možnostem: Letos (2020) se spustil projekt distanční výuky spolku Krajánek ve světě z.s., známý dosud hlavně časopisem Krajánek, určený pro děti, které nemají ve svém místě bydliště žádnou českou školu.

učebna v Praze, z níž se bude vysílat sobotní česká výuka do zahraničí

Ve školním roce 2020/2021 se spouští zatím první a druhá třída, přičemž pokud vše bude fungovat, děti se takto budou moct učit ve stálých skupinách online napříč základní školou. Vysílá se z pražské učebny, na projektu spolupracuje i místní magistrát a jazyková škola SJS.

Kromě toho letos rozjela otevřenou on-line skupinovou výuku i česká škola ve Skotsku. Kurzy pořádá vždy pětitýdenní v malých skupinkách pro děti různých úrovní češtiny.

z on-line hodiny Czech School Scotland CIC

Nutno říct, že on-line ve skupině momentálně (podzim 2020) probíhá i na hodně českých školách ve světě, které jinak fungují prezenčně. To sice na jednu stranu znamená velké ochuzení o setkávání, na druhou stranu školy díky tomu přibírají do svých řad i děti, pro které by jinak účast na vyučování byla kvůli dlouhému dojíždění jinak nemožná.

Online individuálně: Česká škola ve světě

Online individuálně je vlastně možné s jakýmkoli soukromým učitelem, který má zkušenosti s výukou češtiny, češtiny pro cizince nebo dokonce i s bilingvními dětmi.

Takové učitele lze snadno najít například v místní české škole, která je pro vás na dojíždění z ruky. Výhodu to má zejména tu, že učitel už umí pracovat s dítětem, který má stejný druhý jazyk (děti mívají obdobné obtíže při psaní/čtení či chápání určité látky). A díky koronaviru se byli i skoro všichni nuceni naučit zacházet s on-line nástroji.

Jedna z organizací, která funguje už delší dobu a specializuje se na individuální výuku českých dětí v zahraničí, je Česká škola ve světě, sídlící v USA. Individuální výuku pro děti ze všech koutů světa nabízí i výše zmíněná škola ve Skotsku.

Možností máte buď víc, nebo míň podle toho, kde žijete. Doufám, že vám článek nabídl bližší vhled do možností, které se vám v současné chvíli naskytují. Pokud jsem něco vynechala, co vám dobře slouží, budu ráda, když se ozvete do komentáře.

Anna Paap
Jsem z Prahy, ale žiju v Mnichově. Svoje děti vychovávám česky a pomáhám k tomu i dalším českým rodičům žijícím v zahraničí. Ukazuju jim, jak můžou motivovat děti k používání češtiny, zlepšovat jejich vyjadřovací schopnosti a přitom upevňovat vzájemný vztah. Více o mně se dočtete tady.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů